Zameranie pozemku a ako na to

Máte už vybraný pozemok a chystáte sa stavať? Alebo ho len chcete oplotiť? V každom prípade potrebujete vedieť hranice pozemku a na to slúži vytýčenie pozemku. Samozrejme, aj v prípade, že budete stavať rodinný dom, potrebuje vedieť, kde sú hranice pozemku.

Zameranie pozemku
4.4/5 - (14 votes)

Veľakrát nie je úplne jasné, kde je koniec a začiatok pozemku a tiež ani to, kde môžu byť hranice pozemku, takže je veľmi ťažké začať stavať bez takéhoto zamerania. Aby bolo určenie čo najpresnejšie, odporúčame nechať to na odborníka, v tomto prípade na geodetovi. Ten vie veľmi rýchlo, obvykle v priebehu zopár minút, nájsť hranice pozemku a to vďaka presnému GPS zariadeniu. Postačuje mu na to napríklad snímka z katastrálnej mapy.

thumb_up Chcete si vybrať dobrú pekáreň na chleba na základe nezávislého porovnania? Pozrieť porovnanie

Vytýčenie hranice pozemku

Samotné vytýčenie pozemku sa vykonáva za pomoci GPS prístroja a súradníc podľa katastrálnej mapy. Obvykle sa určujú štyri body, ak je pozemok pravidelného tvaru. Ak nie, je potrebné určiť viac bodov, vždy podľa najväčšej vzdialenosti od stredu pozemku. Túto činnosť najpresnejšie vykoná geodet, ale kto už napríklad má suseda s vytýčeným pozemkom, môže si zvyšné dva body skúsiť zamerať aj sami.

Potrebujete na to ale pásmo dostatočnej dĺžky a pomocníka. Meria sa vždy kolmo na už existujúcu zameranú hranicu pozemku, pričom čo sa týka kolmosti, tú dosiahnete tak, že si spravíte v prípade štvorcového pozemku priesečnicu z jedného rohu do druhého, ktorá bude prechádzať stredom. Pokiaľ však máte pozemok nepravidelného tvaru, nechajte to radšej na odborníka. A koľko stojí zameranie pozemku? Rádovo od 100 do 150 € za 4 body. Zamerať pozemok je najlepšie hneď po jeho kúpe.

Vytýčenie stavby

Zameranie stavby, napríklad pre začiatok výkopových prác, môžete tiež nechať na geodeta, ale v tomto prípade je možné aj svojpomocné zameranie stavby. Opäť však platí, že túto možnosť odporúčame len vtedy, ak máte dom pravidelného tvaru, napríklad štvorec či obdĺžnik. Ak ide o dom v tvare L alebo U, presnejšie bude zameranie geodetom a v tomto prípade zhruba ďalších 100 € nie je vôbec zle investovaných a môžete to ušetriť napríklad na tom, že si spravíte niečo na základoch domu svojpomocne.

Ak máte dom jednoduchého pôdorysu, môžete začať merať od strany ulice ako aj od strany jednotlivých susedov. Začnite s rohami domu, pričom zatlčte kolík pri hranicu pozemku, odmerajte podľa projektu potrebnú vzdialenosť a pridajte ešte pol metra. Zatlčte druhý kolík. Potom toto spravte z kolmej strany, na ktorú ste práve merali. Natiahnite špagáty z oboch strán na protiľahlé kolíky. Tam, kde sa pretnú, je hľadaný bod, konkrétne roh domu a môžete tu zatĺcť stavebný kolík. Týmto spôsobom dosiahnete presné a kolmé meranie. Následne pokračujte s ďalšími rohmi domu a potom stačí stavebné kolíky len spojiť špagátom a dom je zameraný.

Hranice pozemku a plot

Čo sa týka vymerania oplotenia, tak plot by mal byť na hranici pozemku presne v strede, čiže ani nie kúsok na Vašej strane alebo kúsok na susedovej strane, ale mal by prechádzať presne stredom hranice parcely. Hranica pozemku by mala byť vytýčená ideálne špagátom, ktorý je napnutý. V tomto prípade sa klasické vyznačenie vápnom neodporúča, pretože presnosť musí byť maximálna, aj kvôli tomu, aby bol právny a faktický stav totožný.

Stavba na hranici pozemku je dnes už podľa stavebného zákona nemožná, pretože je potrebné dodržať odstup obvykle 2 metre, v prípade písomného povolenia od suseda a v prípade splnenia dôležitých stavebno-technických noriem je možné umiestniť stavbu aj 1 meter od hranice pozemku.

Rozdelenie pozemku a oddelenie nového

Iná situácia je v prípade, ak potrebujete zamerať novú parcelu odčlenením od staršej. Väčšina ľudí takto potrebuje vymerať napríklad pozemok v prípade, že zdedili na vidieku veľkú záhradu a chcú stavať len na menšom kúsku. To sa odporúča najmä preto, že na katastrálnej mape a v liste vlastníctva budú vedené ako tzv. zastavané plochy a nádvoria len menšie časti pozemku a je to výhodné najmä kvôli daniam za pozemok.

V tomto prípade ale bohužiaľ nie je možné postupovať svojpomocne, ale potrebujete na to geodeta. Je to najmä preto, že sa musí vytvoriť nový geometrický plán, ktorý bude uvádzať pôvodný stav a nový stav a tento geometrický plán sa vkladá na Katastrálny úrad spolu s návrhom na odčlenenie novej parcely od pôvodnej. Zameranie v teréne tak vykonáva priamo odborný geodet.

Zameranie - tipy a triky

Spojenie pozemkov

Podobne ako v prípade rozdeľovania pozemkov sa musí postupovať aj v prípade spojenia pozemkov, odborne nazývaného zcelenie parciel. V tomto prípade je tiež potrebné vyhotovenie geometrického plánu a to odborným geodetom. Na druhú stranu, pri spájaní pozemkov je možné v prípade dvoch susediacich pozemkov vynechať premeranie priamo v teréne geodetom a je možné to spraviť svojpomocne.

Aj tu však platí, že jednoduchšie to je len v prípade, že sa jedná o pozemky jednoduchého tvaru bez rôznych výčnelkov. Na premeranie potrebujete dostatočne dlhé pásmo a najmä mať jeden presný bod, o ktorom viete, že je určite presne zameraný a že právny stav na katastrálnej mape je totožný s realitou. Následne stačí už len zamerať najdlhší koniec hranice pozemku od tohto bodu a potom postupovať k bližším bodom.

Koľko trvá vytýčenie pozemku geodetom

Zameranie plotu je tiež veľmi dôležité

Zameranie plotu je tiež veľmi dôležité

Celý proces v prípade vytýčenia pozemku geodetickým zameraním je samozrejme dlhší, ako keď sa rozhodnete pre zameranie svojpomocne. Na druhú stranu, ak je pre daný úkon potrebný geodet, či už z hľadiska nutnosti nejakého právneho dokumentu, alebo z hľadiska náročnosti samotného merania, je potrebné sa pripraviť na čakanie minimálne niekoľko dní. V zložitejších prípadoch môže ísť až o týždne.

Samotné zameranie trvá väčšinou pol hodinu až hodinu podľa náročnosti, pričom od objednávky po vykonanie merania v teréne obvykle ubehnú 2 až 3 dní, aj keď mimo hlavnej sezóny môže byť geodet k dispozícii niekedy aj hneď na druhý deň. V prípade nutnosti vyhotovenia geometrického plánu treba počítať obvykle po zameraní s časom 3 dni až týždeň, v niektorých komplikovanejších prípadoch aj viac. Na katastri zas obvykle schválenie zmien trvá väčšinou 30 až 60 dní.

Veľký výber sortimentu pre záhradu aj stavbu u nás

Pozrieť viac

Ako je to pri kolaudačnom vytýčení stavby

Pokiaľ budete potrebovať zamerať stavbu už pre kolaudačné konanie, v tomto prípade nie je možné postupovať svojpomocne, pretože je nutné mať geometrický plán s presným vyznačením hraníc stavby. Zameranie rodinného domu alebo inej stavby vykoná priamo v teréne geodet a ako hranice zastavanej plochy sa berú steny sokla alebo základov stavby, čiže hrúbka zateplenia v tomto prípade nehrá rolu.

V prípade niektorých pozemkov ale môže existovať aj územné rozhodnutie ohľadom strechy, kde môžu byť pravidlá o minimálnych odstupoch strechy od hraníc pozemkov. Po zameraní stavby sa vyhotovuje geometrický plán, ktorý je prílohou k návrhu na kataster, kde sa odčlení pod zastavanou plochou nová parcela, tá sa zapíše ako tzv. zastavané plochy a nádvoria a ide o nový právny stav.

Na záver…

  • V prípade svojpomocného zamerania treba mať minimálne jedného pomocníka a musíte mať aspoň 1 pevný bod alebo hranicu, ktorá je presne zameraná
  • Ak potrebujete vyhotoviť geometrický plán, ide už o profesionálne zameranie geodetom v teréne
  • Zameranie stavby pred začiatkom je možné aj svojpomocne, ale treba dbať na presnosť, pri kolaudácii sa už bez odborného zamerania geodetom nezaobídete
  • Bežné zameranie pozemku stojí rádovo od 100 do 150 €, pri stavbe je to do 200 €, zameranie plotu je napríklad lacnejšie
Objav zľavy! NovyNabytok.sk

Ak vás článok zaujal, prosím kliknite, že sa vám páči alebo ho zdieľajte na Facebooku. Ďakujeme!

4.1/5 - (15 votes)
Podobné články
Autor článku
Michal Hrebík

Autor má bohaté skúsenosti so stavbou rodinných domov, nákupom a predajom nehnuteľností, zariaďovaním domácnosti ako aj starostlivosťou o záhradu a okolie rodinného domu. Cieľom článkov je pomôcť každému, kto chce kupovať, stavať alebo tiež zlepšovať svoje bývanie.