Katasterportál – online informácie z katastra

Katasterportál je názov webového portálu, ktorý funguje v podstate ako online služba pre každého, kto nechce ísť osobne na Katastrálny úrad, po novom už katastrálny odbor na Okresnom úrade. Čo všetko ponúka táto webová služba pre verejnosť a občanov?

Katasterportal
4.1/5 - (14 votes)

Základom a zmyslom fungovania online Katasterportálu je najmä mapa a informácie o pozemkoch – to znamená, že sa tu dá nájsť parcela, informácie o jej umiestnení, ale list vlastníctva a informácie z neho. Služba funguje na webovej adrese www.katasterportal.sk/kapor/, kde je aj vyhľadávanie. Môžete tu teda nájsť všetko, čo by ste si inak museli prácne vyhľadávať osobne priamo na príslušnom katastrálnom odbore na miestne príslušnom Okresnom úrade.

thumb_up Chcete si vybrať dobrú pekáreň na chleba na základe nezávislého porovnania? Pozrieť porovnanie

Hlavné funkcie

Ako sme už spomenuli, tento portál je určený pre verejnosť a to tak pre fyzické osoby ako aj pre právnické osoby. Oprávnené právnické osoby a štátne orgány môžu na základe registrácie využívať aj iné funkcie, ktoré nie sú dostupné pre celú verejnosť, najmä prehľadávanie cez celé územie Slovenskej republiky alebo časovo náročnejšie operácie nad databázou údajov, ktoré sú aj výkonovo náročnejšie.

Pre verejnosť a teda pre nás, bežných smrteľníkov, slúži tento web najmä na vyhľadávanie v rámci katastrálneho územia, vyhľadávanie pomocou grafického rozhrania, zisťovanie aktuálneho stavu katastrálneho konania, ako aj na získanie informácií z listu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti alebo podľa vlastníka nehnuteľnosti. Všetci vlastníci nehnuteľností sa totiž dajú nájsť či už cez list vlastníctva, alebo cez katastrálnu mapu. Veľmi dobre sa to dá využiť aj na overenie majiteľov a LV napríklad pri kúpe bytu.

Aktualizácia pre okresy

Čo sa týka samotných údajov, tie sú obvykle aktualizované na týždennej báze a to na základe podkladov od konkrétnych katastrálnych odborov z miestne príslušných Okresných úradov. V minulosti sa pomerne často stávalo, že viacero okresov bolo dlhšiu dobu neaktualizovaných a to najmä v rámci katastrálnej mapy. Mapa ako taká je totiž z hľadiska aktualizácie najviac problematickým miestom.

Na druhú stranu, v poslednej dobe sa tieto služby zlepšili a to sa týka tak mapy, ako aj aktualizácie listov vlastníctva a priebehu katastrálneho konania. Čo je dôležitejšie je aj zlepšenie celkovej komunikácie a kontaktu, hoci samozrejme, aj v tejto oblasti je stále čo zlepšovať. Výhodou však je, že či už ide o väčšie územia ako Bratislava, Košice, Žilina, Trenčín alebo Nitra, prípadne menšie ako Dunajská Streda, Hlohovec alebo Nové Zámky, katastrálna mapa aj listy vlastníctva a katastrálne konania sú aktualizované pravidelne. Ak napríklad chcete kúpiť nehnuteľnosť bez realitnej kancelárie, môžete si overiť týmto spôsobom nehnuteľnosť veľmi rýchlo.

Čo robiť, ak Katasterportál nefunguje?

Raz za čas sa ale pritrafí výpadok tejto služby. Buď nastane situácia, že nejde vôbec celá domená Katasterportál, alebo len niektorá časť. V minulosti sa to stávalo napríklad pri väčšom zásahu do fungovania systému, dnes je to už výnimočné. Na internet existujú aj niektoré náhradné a podobné webové služby, avšak ich komplexnosť zďaleka nedosahuje Katasterportálu.

Lepšie je tak počkať, kým tento web znova „nabehne“. Čo ale robiť, ak nefunguje mapa? V tomto prípade nemusí byť na vine prevádzkovateľ služby, ale priamo váš počítač. Pre zobrazenie mapy je totiž potrebné používať buď prehliadač Internet Explorer od verzie 6.0, alebo prehliadač Google Chrome s nainštalovaným doplnkom IE Tab, ktorý sa dá stiahnuť na tu. Okrem toho treba mať nainštalovaný aj ActiveX komponent Autodesk MapGuide.

Užitočné funkcie pre vyhľadávanie

Katasterportál ponúka návštevníkom v prvom rade vyhľadávanie. To sa dá realizovať podľa známych vlastníkov, podľa nezistených vlastníkov, podľa konkrétneho listu vlastníctva, ale aj podľa parcely na mape alebo podľa identifikátorov parcely. V rámci hľadania je možné dohľadať aj stavbu, byt a tiež nebytový priestor. Pri každom type hľadania sa hľadá podľa iných identifikátorov a kritérií.

Veľkým pozitívom je možnosť prehliadať si kompletné listy vlastníctva, kde sú tiež na základe aktualizácií vidieť aj plomby a to, či prebieha na danom liste vlastníctva nejaká zmena. V rámci prehliadania LV je možné zistiť aj zaťaženosť nehnuteľnosti hmotným bremenom alebo inými prostriedkami. Všetky informácie je možné si aj uložiť a to v univerzálnom formáte PDF.

Čo ponúka mapa Katasterportálu

Zobrazenie mapy a jej používanie

Ako sme už spomenuli, tak mapu umožňuje KaPor, čiže Katastrálny portál, prezerať len v rámci prehliadača Internet Explorer alebo Chrome v prípade emulátora. Bohužiaľ, na Mozilla Firefox alebo Opera si tak mapu nemôžete pozrieť, čo je veľká nevýhoda najmä pre tých, čo nemajú ako operačný systém Windows. Na druhú stranu, samotná mapa ponúka naozaj veľké množstvo funkcií.

Na úvod si treba zvoliť katastrálne územie, ktoré si chcete prezrieť a v rámci neho vidíte to isté, čo by ste si inak museli vyhľadať prácne na papierovej mape. To znamená, parcely a ich hranice, hranice zastavaného územia v rámci parcely, ale je možné zistiť aj miestne pomery, najmä z hľadiska typov parciel, vlastníkov a vzťahov medzi nimi. Je tu aj funkcia na meranie vzdialenosti a vytlačenie konkrétnej časti mapy.

Katastrálne konanie

Vyhľadávanie na Katasterportáli

Vyhľadávanie na Katasterportáli

Veľkým prínosom, ktorý v minulosti nefungoval a nebol k dispozícii, je po novom aj možnosť zisťovať informácie z katastrálneho konania. Či už ide o zobrazovanie a prehľad prijatých návrhov, ale aj o vyhľadanie konkrétneho katastrálneho konania, napríklad v rámci zmeny vlastníka nehnuteľnosti, zapísania práva vlastníka alebo v rámci akýchkoľvek iných zmien realizovaných v rámci listu vlastníctva. To sa hodí napríklad aj na zistenie, či už prišlo k zapísaniu záložného práva, ak kupujete nehnuteľnosť na hypotéku.

Podľa dátumu a značky listiny je možné tak „naživo“ sledovať každé katastrálne konanie, čiže či sa začalo, ako pokračuje, či nebolo pozastavené a podobne. Je možné aj zobrazenie prijatých návrhov na vklad alebo zmenu podľa určitého dňa, čo však viac využijú profesionálne organizácie alebo profesionáli v rámci realít. „Bežný smrteľník“ však určite využije možnosť sledovať svoje katastrálne konanie online.

Vedeli ste, že máme veľký výber tovaru do domácnosti?

Pozrieť viac

Elektronické formuláre

Veľmi dobrou funkciou, ktorú ale skôr využívajú notári a realitné kancelárie, je podanie elektronického oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad. Zmyslom tohto oznámenia je plynulejšie a efektívnejšie vybavenie samotného návrhu na vklad, pričom takto sa dá elektronicky podať oznámenie za výhodnejších podmienok aj z hľadiska ceny elektronického kolku.

Cez elektronický formulár je možné podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na rôzne právne úkony. Ide napríklad nielen o klasickú kúpno-predajnú zmluvu, ale aj darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu, zmluvu o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru, zmluvu o zriadení záložného práva, zmluvu o zriadení vecného bremena, dohodu manželov o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a iné právne akty.

Zhodnotenie používania na záver:

  • Veľkou nevýhodou je nutnosť používania prehliadača Internet Explorer alebo jeho emulátora pre Chrome, ak si chcete pozrieť mapu
  • Dizajn a vzhľad by mohli byť lepšie, avšak samozrejme vieme, že v prvom rade ide o funkčnosť
  • Oproti minulosti je pozitívom viacero vylepšení a väčšia stabilita systému
  • Veľké plus je aj viacero možností a informácií či už pri katastrálnej mape, ako aj v rámci evidencie v listoch vlastníctva a to platí aj pre pozemky a parcely
  • Z hľadiska obsiahlosti informácií a funkčnosti je web komplexný nástroj a veľmi dobrý pomocník, takže určite odporúčame
Vyspite sa kráľovsky! :) www.NovyNabytok.sk

Ak vás článok zaujal, prosím kliknite, že sa vám páči alebo ho zdieľajte na Facebooku. Ďakujeme!

4.3/5 - (15 votes)
Podobné články
Autor článku
Michal Hrebík

Autor má bohaté skúsenosti so stavbou rodinných domov, nákupom a predajom nehnuteľností, zariaďovaním domácnosti ako aj starostlivosťou o záhradu a okolie rodinného domu. Cieľom článkov je pomôcť každému, kto chce kupovať, stavať alebo tiež zlepšovať svoje bývanie.